prof. Dr. Kásler Miklós

Címlap >> prof. Dr. Kásler Miklós

prof. Dr. Kásler Miklós

ÖNÉLETRAJZ

PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS
(Budapest, 1950. március 01.)

1. Család

1.1. Szülők:        néhai Dr. Kásler István (Déva, 1918) nyugdíjas jogász
                          néhai Boda Aranka (Sárvár, 1923) nyugdíjas pedagógus
1.2. Gyermek      András (Budapest, 1984)

2.    Iskolák

2.1. Általános iskola:     Sárvár, 1956-1964 (átlageredmény: 5,0)
2.2. Gimnázium:            Sárvár, Tinódi Lantos Sebestyén 1964-1968.
                                     (átlageredmény: 5,0)
2.3. Egyetem:                Szeged, SZOTE 1968-1974.
                                     átlageredmény: 4,50
                                     diplomaszám: 66/1974. szept.14.
                                     orvosok országos nyilvántartása:  29748

3.    Munkahelyek

3.1.    SZOTE Orvosvegytani Intézet: 1969-1971 demonstrátor
3.2.    SZOTE Mikrobiológiai Intézet: 1971-1974 TDK-tag
3.3.    SZOTE II.sz. Sebészeti Klinika: 1974-1978 klinikai orvos, 1978-1981 tanársegéd
3.4.    Országos Onkológiai Intézet: 1981-1984 alorvos, 1984-1986 adjunktus, 1986-1992 főorvos Fej-nyaksebészeti osztály, 1992- főigazgató főorvos
3.5.    HIETE: 1994. január 1. – egyetemi tanár, 1998. július 1-től tanszékvezető egyetemi tanár.
SOTE: 2002-2015 tanszékvezető egyetemi tanár
MOGYE: 2005- tanszékvezető egyetemi tanár
PTE: 2007- onkológiai tanszék igazgató

4.    Külföldi intézetek

4.1.    Helsinki Egyetem Surgical Department, 1978 (tanulmányút)
4.2.    Greifswaldi Egyetem Klinik f. Chirurgie, 1980 (tanulmányút)
4.3.    Humboldt ösztöndíj, Erlangen-Nürnbergi Egyetem Klinik f. HNO und Kopf-Halschirurgie, 1988-1990 Inst. f. (Physiologie)
4.4.    Bécsi Klinik f. Lasermedizin 1991 (tanulmányút)
4.5.    Millwood (USA) 1993 (Helath Care Management Course)
4.6.    Egy hétnél rövidebb szakmai látogatás: Európa, USA, Ázsia rákintézeteiben

5.    Tudományos szakmai tevékenység

5.1.    Tanulmányi versenyek, pályázatok:

5.1.1.    Középiskola 1964-1968
Arany Dániel középiskolai matematika verseny (196, megyei 2. helyezés)
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (1965, biológia megyei 1. helyezés)
Helytörténeti Verseny (1966, megyei 1. helyezés)
Ki miben tudós? (1967, történelem országos 3. helyezés)
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (1968, biológia „Miniszteri Oklevél”)

5.1.2.    Egyetem 1968-1974:
5 nyertes rektori és egyetemi pályázat 1969, 1970, 1970, 1971, 1972
Szegedi TDK konferencia (1972, 1. helyezés)
Országos TDK konferencia (1972, Nagydíj)
Szegedi TDK konferencia (1973, 1. helyezés)
Országos TDK konferencia (1973, 1. helyezés)

5.1.3.    Egyetem után:
Alkotó Ifjúság pályázat (1977, SZOTE 2. helyezés)
Alkotó Ifjúság pályázat (1983, OOI. 1. helyezés)
Fiatal Onkológusok Fóruma (1984, 2. helyezés)
Wald Béla pályázat (1985. 1. helyezés)
Alexander von Humboldt ösztöndíj (1988)
Sander Alapítvány kutatási pályázata (1989)
Wald Béla pályázat (1990 1. helyezés)
ETT (1981-85)
ETT (T01 112/1993 - 1996)
FEFA IV/1560 (1996-97)
ETT (206/96. 1997-1999)
ETT 446/2000.  (2000-2002)
Széchenyi pályázat (2001-2004)-Nemzeti Onkológiai Konzorcium  (OOI vezetésével)
NKFP 1/48/2001. (2002-2005)
CoCah CPG 026070 EU (2004)
Eurocan Plus+
NFT II kiemelt project (ügyiratszám:EüM 6610-0/2008-0002ASF)
Jedlik Ányos NKFP1-00024/2005. (2005-2008)
Norvég pályázat 2008
EU akkreditáció 2008

5.2.    Szakorvosi képesítés:
Sebészet (1978): 762/1978.
Szájsebészet (1988): 655/1988.
Plasztikai- és rekonstrukciósebészet (1998):73/1998.
Klinikai onkológia (2009): 36/1/2009.

5.3.    Tudományos témák:
Antivirális és antitumorális anyagok hatásmechanizmusa
Antibiotikum rezisztencia törlése
Szöveti oxigenisatio és mikrocirculatio
A kombinált sebészi laserek szöveti hatásai
A sebészi laserek fej-nyaksebészeti alkalmazása és új eljárások kidolgozása
Fotodinamikus terápia és diagnosztika
A kiterjedt fej-nyaki tumorok műtéti radikalitásának kiterjesztése és a létrejött defektusok rekonstrukciója új módszerrel
A fej-nyaki tumorok komplex onkoterápiája
A komplex onkoterápia országos koncepciója (szűrés, komplex hazai onkoterápiás protokoll, onkológiai rehabilitáció, Országos Onkológiai Hálózat, az onkológiai graduális és postgraduális oktatása, onkológiai kutatások).
A közös európai akkreditált onkológiai ellátó- és oktatási rendszer kialakítása (IACR, OECI)

5.4.    Publikációk és előadások (kummulatív impact factor 2016. augusztus 30-ig: 189,384 idézettség: 1879, ebből független idéző: 1671)
Hirsch-index: 19
15 szakkönyv – 1 szakkönyv közlés alatt
5 könyv – 1 könyv közlés alatt
65 könyvrészlet – 9 könyvrészlet közlés alatt
264 hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent cikk
325 országos és nemzetközi kongresszuson bemutatott prezentáció (legtöbbje felkért előadás)
84 hazai és nemzetközi kongresszuson bemutatott prezentációi összefoglaló
több, mint 300 előadás hazai és nemzetközi kongresszusokon

5.5.    Tudományos minősítés

5.5.1.    az orvostudomány kandidátusa 1986: 11345/1986.nov.18.
egyetemi tanár 1994. január 1-től
tanszékvezető egyetemi tanár (-1998  - 2004, HIETE, SEB
                            - 2005 - Marosvásárhelyi Orvostudo-
                                           mányi és Gyógyszerészeti
                                            Egyetem
                           - 2007-  PTE)
5.5.2.    Tudományos Bíráló Bizottságban részvétel 1987-
5.5.3.    Kandidátusi vizsgáztatás (1992-95)  PhD vizsgáztatás (1994-)
5.5.4. Lektorálás:    Orv.hetil.
1985-                     Oncology
                               Fül-orr-gégegyógy
                               Bőrgyógy.Szle
                               Fogorv.Szle.
                               Eur.J.Surg.Oncol.
                               Magyar.Onk.
                               Radiology and Oncology (2012-)
                               International Journal of Surgery (2014-)
                               European Journal of Cancer (2014-)
5.5.5.    MTA Orvosi Osztálya, onkológiai bizottsági tagság (1998-)
5.5.6.    Egyetemi doktori Iskola      SZOTE (2005-)
                                                       MOGYE (2006-)
                                                       PTE (2007-)
5.5.7. a Magyar Tudományos Akadémia doktora 2010: 4968/2011. nov. 29.

5.6.    Szerkesztő bizottság

5.6.1.       Eur.J.Oncol. (1995-2004)
5.6.2.       Orvosképzés (1995-)
5.6.3.       Háziorvos Továbbképző Szemle (1996-)
5.6.4.       Magyar Onkológia (2000-)
5.6.5.       Magyar Orvos (2003-)
5.6.6.       Journal of Clinical Oncology (2005-)
5.6.7.       MOTESZ Magazin (2006-)
5.6.8.       Magyar Epidemiologia  (2006-)
5.6.9.       „Ecancermedicalscience” (2008-)
5.6.10.     Journal of Maxillofacial and Oral Surgery (JMOSI) (2009-)
5.6.11.    UroOnkológia (2010-)
5.6.12.    Acta Medica Marisiensis (2010-)
5.6.13.    Oncology (2010-)
5.6.14.    Chemoprevention (2011-)
5.6.15.    Onkológia (2011-)
5.6.16.    Új Egészségügyi Menedzsment (2011-)
5.6.17.    Dataser Papers in Oncology (2012-)
5.6.18.    Journal of Oncology Practice (2013-)
5.6.19.    IBIMA Kiadó USA (2014-)
5.6.20.    P.A. Herzen Oncology (2014-)
5.6.21.    Radiology and Oncology szerkesztőbizottsági tag (2014-)
5.6.22.    Romanian Journal of Critical Care Medicine szerkesztőbizottsági     tag (2014-)

6.    Kitüntetések

6.1.    Réthy emlékérem (1999)
6.2.    Krompecher emlékérem (1999)
6.3.    Mester emlékérem (2001)
6.4.    Markusovszky  jubileumi emlékplakett (2004)
6.5.    Batthyány-Strattmann díj (2005)
6.6.    Magyar Professzorok Világtanácsa „Pro Universitate et Scientia” (2005)
6.7.    Diploma Honoris (Marosvásárhelyi Orvostudományi- és Gyógyszerészeti Egyetem 2005)
6.8.    Markusovszky emlékplakett (2006)
6.9.    Doktor Honoris Causa (Marosvásárhelyi Orvostudományi- és Gyógyszerészeti Egyetem 2006)
6.10.    A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2007)
6.11.    Markusovszky Lajos díj (2008)
6.12.    Príma díj (2008)
6.13.    Markusovszky Lajos díj és oklevél (2010)
6.14.    Budapest díszpolgára (2011)
6.15.    Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj (2012)
6.16.    Sárvár díszpolgára (2012)
6.17.    Diploma of Fellowship Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (2012)
6.18.    Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj (2013)
6.19.    Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (2015)

7.    Szakmai Kollégium

7.1.    Sugárterápiás Szakmai Kollégium tag (1993-1996)
7.2.    Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium tag (1996-2000)
7.3.    Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium titkár, majd választott elnök (2000-2010)
7.4.    Onkológia és Sugárterápia tagozatának elnöke (2011-)
7.5.    Klinikai Onkológiai Grémium elnöke (2016-)

8.    Tudományos, társasági, egyesületi tagság

8.1.    SZOTE Kari Tanács 1971-1973, 1975-1976
8.2.    HIETE Kari Tanács 1994-1996
8.3.    HIETE Egészségtudományi Egyetem Kari Tanács (1996-2000)
8.4.    SE Kari Tanács (2002-2004, 2014-2015)
8.5.    Magyar Orvosi Kamara 1990- (OOI. Területi elnök 1990-92).
8.6.    Magyar Rákellenes Liga 1990- (vezetőségi tag 1991-, szakmai elnök 1994-2010)
8.7.    Magyar Onkológusok Társasága 1981-, vezetőségi tag 1992-, elnökségi tag 1992-).
8.8.    Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete 1981-1990 (vezetőségi tag)
8.9.    Magyar Rehabilitációs Társaság 1992- (titkár 1992-1996)
8.10.    MTA Laser Bizottság tag 1983-1989 (jegyző 1983-1989)
8.11.    Magyar Laser Tudományos Tanács 1990-92 (főtitkár 1990-92)
8.12.    Magyar Laser és Optikai Egyesület 1992- (vezetőségi tag 1992-, elnökségi tag 1992-, alelnök 1992-)
8.13.    Magyar Sugárterápiás Társaság tag 1993-
8.14.    Budapest Társaság (elnökségi tag 1994-)
8.15.    Alexander von Humboldt társaság (tag 1991-)
8.16.    The International Society for Optical Engineering tag, 1991-1998
8.17.    UICC for Middle Europa 1995-2000
8.18.    WHO-NCCP Committee tag 1992-1996, 2003-
8.19.    European Association for Cancer Research tag, 1993-
8.20.    Organization of European Cancer Institutes tag, 1992-
8.21.    Több, mint 10 medicina orientált alapítvány kuratóriumának alapító tagja, illetve kuratóriumának tagja, ill. elnöke
8.22.    UICC CCA Programme Committee 1994-1998
8.23.    MTA Orvosi Osztálya Onkológiai Szakbizottság (tag 1995-)
8.24.    Magyar Orvosvezetők Egyesülete (leendő elnök 1996-97. elnök 1998-1999, past president 2000-2001)
8.25.    Országos Intézetek Szövetségének elnöke 1996-1997, past president 1998-1999)
8.26.    Magyar Kórházszövetség elnökségi tag (1998-2004)
8.27.    Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesület alelnök (1999-)
8.28.    WHO-National Cancer Control Program Comitee-tag (2003-)
8.29.    Organisation of European Cancer Instituts. Eduction comitee-president (2002-2007)
8.30.    IARC Scientific Comitee (2004)
8.31.    Népegészségügyi programok (alprogram vezető 2001-)
8.32.    Magyar Professzorok Világtanácsának tagja (2005-)
8.33.    EUROCAN+PLUS Scientific Committee (2005-)
8.34.    European Alliance against Cancer (EAAC) representative of Hungary (2005)
8.35.    EAAC member of steering Comitee (2006)
8.36.    EAAC education comitee, president (2006)
8.37.    Magyar Nemzeti Rákkontroll Program Nemzeti koordinátor (1993-2006)
8.38.    Magyar Nemzeti Rákellenes Program. Programtanács elnök (2006)
8.39.    Csatlakozás a Stockholm-i Group-hoz (2008) – platform of cancer research centers of excellence
8.40.    Közép-Kelet Európai posztgraduális onkológiai oktatás megszervezése (2008)
8.41.    Széchenyi Tudományos Társaság – Széchenyi-emlékév szervezőbizottsági tag (2009)
8.42.    Közép-európai Kemoprevenciós Társaság – Alapító tag (2011)
8.43.    Alliance of National Cancer Institutes and Directors - Steering Committee (2011). Representative of Europe
8.44.    Országos Gyógyszerterápiás Tanács – tag (2012-)
8.45.    The Officer of the University of Medicine and Pharmacy, Tirgu Mures
Order of nomination as a member of the Council of University Doctoral Studies
8.46.    Senior Research Fellow of the International Prevention Research Institute – Lyon (2013)
8.47.    Teva Onko–Hematológiai Szakmai Tanácsadó Testület elnök (2014)
8.48.    Személyre Szabott Medicina Társaság vezetőségi tag (2014)
8.49.    Onkológiai Grémium elnöke (2014)
8.50.    Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriumi tag (2014)
8.51.    TRANSCAN I.EU project representative of Hungary (2011-2014)
8.52.    EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer) representative of Hungary (2011-2014)
8.53.    EUROCAN EU Project representative of Hungary (2011-2015)
8.54.    TRANSCAN II. EU project representative of Hungary (2015-)
8.55.    Benchcan EU Project representative of Hungary (2013-2016)
8.56.    JARC (Joint Action on Rare Cancers) EU Project representative of Hungary (2015-)
8.57.    CANCON (Cancer Care Networks) EU Project representative of Hungary (2015-)
8.58.    Széll Kálmán Alapítvány (2016-)
8.59.    Révfülöpért Civil Társaság (2016-)
8.60.    Sárvári Öregdiákok Baráti Köre elnök (2016-)
8.61.    EUROCAN ERN (2016-)
8.62.    Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság vezetőségi tag (2016-)
8.63.    European Academy of Sciences and Arts (2016-)

9.    Oktatás

9.1. Graduális oktatásban való részvétel:
SZOTE 1974-1981    Sebészeti Klinika (medikus oktatás,
                                 TDK tagok képzése, nővéroktatás)
      
SOTE 1992-              Klinikai onkológia (medikus oktatás)

MOGYE 2005-           Klinikai onkológia
 
PTE  2007-               Klinikai onkológia

9.2. Postgraduális képzés:
      
Oktatás    
SZOTE 1974-1981         Sebészeti Klinika (sebész szakorvosjelöltek képzése)

OTE 1981-1993            Fej-nyaksebészeti Tanszék
                                     Fül-orr-gégészeti Tanszék
                                     Klinikai Onkológiai tanszék
                                     Onkopathológiai tanszék
                                     Sugárterápiás Tanszék

HIETE 1993 – 2002        Klinikai Onkológiai tanszék
                                     Onkopathológiai Tanszék
                                     Fej-nyaksebészeeti Tanszék
                                     Fül-orr-gégészeti Tanszék
                                     Sugárterápiás Tanszék

SOTE 2002-                  Klinikai Onkológiai Tanszék
                                     Sugárterápiás Tanszék

MOGYE 2005-               Doktori Iskola Onkológiai Tanszék

PTE 2007-                     ÁOK és KK Onkoterápiás Intézet Onkológiai Tanszék

9.3. Egyéni továbbképző oktatásban való részvétel
OTE (HIETE)-SOTE 1981-     Fej-nyaksebészet
                                           Laser-sebészet
                                           Rekonstrukciós műtéttan.

Erlangen-Nürnbergi
Egyetem 1988-1990.          Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
                                          (A fej-nyaki tumorok komplex terápiája)
                                          (Doktorarbeit vezetése)
                                          Élettani Intézet
                                          (Szöveti oxigenisatio és microcirculatio).

9.4. Phd oktatásban való részvétel:    Komplex onkoterápia
PTE 2005 -
MOGYE 2006 -
SZTE 2007 -

9.5. Szakvizsgáztatás:        Klinikai onkológia (1994-, elnök 1998-)
                                           Sugárterápia (1994-2000, elnök 2000-)
9.6. Egyetemi jegyzet és
       egyetemi tankönyv:     ld. közlemények listája

9.7. Graduális és postgraduális      1999-2014 között az OOI. 213
        tanfolyam szervezése             tanfolyamot szervezett

9.8. Kongresszus szervezés:
9.8.1. Hazai kongresszus:
                - Országos konszenzus konferencia szervezése és irányítása:
Cervix:           1999
Emlő:             2000
Colorectalis:   2001
Pajzsmirigy:   2001
Bőr:                2001
Melanoma:     2003
PET:                2005
Pajzsmirigy:    2007
PET/CT:          2008
Emlő:              2009
2. Emlőrák Konszenzus Konferencia:        2009
PET/CT:           2011
Fej-nyaki:        2011
    
-    Magyar Onkológusok Kongresszusa szervező bizottsági tag 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005

9.8.2. Nemzetközi kongresszusok:
          
1.    UICC National Cancer Controll Programme szervező bizottság elnöke  (1995)
2. World Congress of Tumormarkers szervező bizottság elnöke (1999)
3. Európai Brachyterápiás Kongresszus szervező bizottsági tag (2005)
4. EORTC szervező bizottsági tag (2005)
5. EARC  szervező bizottsági tag (2006)
6. OECI: Late effects in oncology: szervező bizottság elnöke (2007)
7. IBCSG és OOI közös emlőrák symposion: elnök (2008)
8. OECI: General Assembly and Scientific Conference szervező bizottság elnöke (2010)

9.8.3. Sok kongresszus, konferencia, synpozion, rendezvény fővédnöke, védnöke

1992. július 15-től az általa irányított Intézetben:

-    84 tudományos fokozatot (3 akadémikus, 11 MTA doktora, 88 kandidátusa és PhD címet, 18 habilitált) szereztek, ill. 5 folyamatban van)
-    5 egyetemi tanári, 5 c. egyetemi tanári, 9 egyetemi magántanári és 1 docens kinevezést szereztek,
-    172 szakvizsgát szereztek,
-    5 tanszékvezetői kinevezést nyertek
-    36 osztályvezető főorvosi kinevezési                 
-    5 PhD előkészítés alatt van

10. Nemzetközi együttműködés személyes kialakítása

10.1. WHO: - Nemzeti Rákkontroll Program (National Cancer Control
Program 1993-) irányelvek kialakítása

-Nemzeti Rákkontroll Programok Európai összehangolása
(Assessment of Cancer Control Programmes 2002-)

10.2. UICC: - Nemzeti Rákkontroll Program (National Cancer Control
Program, 1994, 1995)

10.3. IARC:- nemzeti onkológiai intézetek együttműködése (Collaboration of National Cancer Instituts Worldwide 2004-)
- az európai onkológiai ellátás és kutatás komprehenzív felmérése és javaslattétel az Eu-Bizottságnak (Eurocan Plus+ Project  2005-2008)
- az európai rákellenes kódex (European Code Against Cancer 2004)

- fej-nyaki, colorectalis és tüdőrákok molecularis epidemio-
logiai vizsgálata (közös kutatás 2008-)
    
10.4. O.E.C.I:
- az európai onkológiai ellátórendszer akkreditációja (Accrediation and labelisation of European Oncological Institutst 2003- ) és az Országos Onkológiai Intézet akkreditála az első négy európai intézet között.
 
- közös európai oktatás kialakítása (Leadership of the education group (2002-2006)

- közös európai tumorbank kialakítása (European Tumorbank Project 2006-)

10.5. E.A.A.C (27 tagállam kormányzata hozta létre)
            - hazánk képviselete,
            - közös európai protokoll (european guidlines project)
            - magasszintű technológia (High Technologies)
            - onkológiai prevenció (Prevention WG)
            - európai tumorbank (Tumorbank WG)
            - európai onkológiai képzés (Leadership of eucation WG)

10.6. Bajor (erlangeni, müncheni, giesseni) rákregiszter: információcsere     és regiszter fejlesztés (1998-)

10.7. IBCSG: az emlőrák klinikai kutatása (1993-)

10.8. EORTC: colorectális rákok klinikai kutatása (2000-)
             fej-nyaki rákok klinikai kutatása

10.9. M.D.Anderson (Houston USA) információcsere, közös klinikai emlőrák kutatás (2006-)

10.10. Liaoning Cancer Center (Shenyang, Kína): oktatás,     minőségbiztosítás, kutatócsere, közös sugárterápiás kutatás (2002-)

10.11. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Az Országos
Onkológiai Intézet bázisán vezetésével tanszék alakult, amely a MOGYE doktori iskolájának onkológiai, sugárterápiás és onkopatológiai képzését vezeti (jelenleg 8 phD hallgatóval).

10.12. EurocanPlatform – Grant Agreement (2010-)

10.13. The University of Medicine and Pharmacy from Tirgu-Mures:     „Supporting research by training specialists in the framework of     postdoctoral studies program”, „Accelerated partial breast irradiation with     multicatheter brachytherapy: 15-year results of a Phase II clinical trial”     (2011-)

10.14. Nemzeti Rákintézetek és Igazgatói Világszervezetének európai képviselője

Az Országos Onkológiai Intézet intézményes nemzetközi együttműködésének biztosítása
-    Kétoldalú:
      o Magyar Bajor Kormányközi Vegyesbizottsági Munkater (1992)
      o Együttműködési Egyezmény az OOI és a Kínai (Shenyang) Liaoning Rákkórház között (2000-)
-    Többrésztvevős:
Magyar, Cseh, Lengyel, szlovák Rákintézetek közötti Együttműködési Egyezmény (2003-)

        

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva